Dowody na związek między COVID-19 a narażeniem na promieniowanie o częstotliwości radiowej z komunikacji bezprzewodowej, w tym 5G

Dowody na związek między COVID-19 a narażeniem na promieniowanie o częstotliwości radiowej z komunikacji bezprzewodowej, w tym 5G

W tym artykule prezentujemy wniosek z pracy naukowej zatytułowanej "Dowody na związek między COVID-19 a narażeniem na promieniowanie o częstotliwości radiowej z komunikacji bezprzewodowej, w tym 5G" autorstwa naukowców Beverly Rubik i Roberta R. Browna, opublikowanej w National Library of Medicine. Całe badanie można przeczytać pod załączonym linkiem.
Beverly Rubik pracuje w Katedrze Medycyny Umysłu i Ciała, College of Integrative Medicine and Health Sciences, Uniwersytet Saybrook, Pasadena, Kalifornia, USA oraz w Institute for Frontier Science, Oakland, Kalifornia, USA

Robert R. Brown pracuje w Zakładzie Radiologii Szpitala Hamot, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Pittsburghu, Erie, Pensylwania oraz w Radiology Partners, Phoenix, AZ, USA

Wniosek

"W patobiologii istnieje znaczne nakładanie się COVID-19 i ekspozycji na WCR.* Przedstawione tutaj dowody wskazują, że mechanizmy zaangażowane w progresję kliniczną COVID-19 mogą być również generowane, zgodnie z danymi eksperymentalnymi, przez ekspozycję na WCR.* Dlatego proponujemy powiązanie między niekorzystnymi skutkami biologicznymi ekspozycji na WCR* z urządzeń bezprzewodowych a COVID-19.

W szczególności przedstawione tutaj dowody potwierdzają przesłankę, że WCR*, a w szczególności 5G, która obejmuje zagęszczenie 4G, mogły zaostrzyć pandemię COVID-19 poprzez osłabienie odporności gospodarza i zwiększenie zjadliwości SARS-CoV-2 poprzez (1) powodowanie zmian morfologicznych w erytrocytach, w tym tworzenie echinocytów i rouleaux, które mogą przyczyniać się do hiperkoagulacji; (2) upośledzenie mikrokrążenia i obniżenie poziomu erytrocytów i hemoglobiny, nasilenie niedotlenienia; (3) wzmacnianie dysfunkcji immunologicznej, w tym immunosupresji, autoimmunizacji i hiperzapalenia; (4) zwiększenie komórkowego stresu oksydacyjnego i produkcji wolnych rodników zaostrzających uszkodzenie naczyń i uszkodzenie narządów; (5) zwiększenie wewnątrzkomórkowego Ca2+ niezbędnego do wnikania, replikacji i uwalniania wirusa, oprócz promowania szlaków prozapalnych; oraz (6) pogorszenie zaburzeń rytmu serca i zaburzeń serca.

Narażenie na WCR* jest szeroko rozpowszechnionym, ale często zaniedbywanym stresorem środowiskowym, który może powodować szeroki zakres niekorzystnych skutków biologicznych. Przez dziesięciolecia niezależni naukowcy na całym świecie podkreślali zagrożenia dla zdrowia i skumulowane szkody powodowane przez WCR* [42,45]. Przedstawione tutaj dowody są zgodne z dużą liczbą uznanych badań. Pracownicy służby zdrowia i decydenci powinni uważać WCR* za potencjalnie toksyczny stresor środowiskowy. Metody zmniejszania ekspozycji na WCR* powinny być dostępne dla wszystkich pacjentów i całej populacji."

*WCR - skrót od wireless communication radiation-promieniowanie komunikacji bezprzewodowej

Żródło: całe badanie tutaj

O nas | Współpraca | Instagram | Telegram | Wydawnictwo | © Copyright eWodnik.pl |

Image

Portal ewodnik.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby obecnego czasu- to okres zmiany paradygmatów w każdej dziedzinie ludzkiej cywilizacji. To platforma stworzona do publikacji niezależnych informacji i edukacji.

Newsletter

Otrzymuj wiadomości na maila