Warszawa

9.31°C
Moderate Rain Humidity: 91%
Wind: SE at 1.03 M/S
5.21°C / 10.09°C
5°C / 12.53°C
6.16°C / 14.07°C
7.75°C / 15.77°C

Instytut Carnicom i nowe dane WRZESIEŃ 2023 - źródło globalnej krzywdy ery Covida to Bakteria CDB i syntetyczne białka polimerowe

Instytut Carnicom i nowe dane WRZESIEŃ 2023 - źródło globalnej krzywdy ery Covida to Bakteria CDB i syntetyczne białka polimerowe

 Tytuł brzmi tajemniczo, ale wyjaśniają go dwa słowa- biologia syntetyczna. W końcu mamy niezależne, naukowe potwierdzenie, że na ludzkości jest przeprowadzany „syntetyczny eksperyment”, mający na celu przekształcenie gatunku ludzkiego w jakiś nowy gatunek (choć autorzy badań mają wątpliwości, czy przekształcenie to nie osiągnie formy zniszczenia gatunku ludzkiego, jaki znamy).
Carnicom Institute wydał w ciągu ostatnich kilku dni, od końca sierpnia do początku września 2023 r., kilka raportów, w których prezentuje wyniki swoich badań nad bakteriami CDB. Wszystko wskazuje, że bakterie CDB, zwane „krzyżowymi” bądź „międzydomenowymi”, są odpowiedzialne za zatory krwi w „erze Covida”. Cytując Instytut:
„Wydaje się, że czynniki krzepnięcia są powiązane z obecnością i działaniem bakterii „międzydomenowych” (CDB) – unikalnej mikrobiologicznej formy życia zidentyfikowanej i badanej przez Carnicom Institute w ciągu ostatnich 25 lat.”
Z oceny Instytutu Carnicom (CI) wynika, że białka wytwarzane przez bakterie krzyżowe (CDB) są odpowiedzialne za zdecydowaną większość problemów zdrowotnych dotykających globalną ludność, w tym za niedawne tragedie obejmujące krzepnięcie i zatory krwi „ery Covida”.

Najnowsze postępy i udoskonalenia w praktykach hodowli bakterii CDB wykorzystano do wyizolowania czterech oddzielnych białek; ma to poważne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego obecnie i w przyszłości.
Instytut Carnicom mocno podkreśla, że białka te są kluczem do zrozumienia tego, co się wydarzyło, co się obecnie dzieje i co będzie w dalszym ciągu pogarszać ludzkie zdrowie i zagrażać egzystencji, jeśli nie „zaangażujemy się” w ten problem na najwyższym możliwym poziomie. Jak mówi, szersze wymagania znacznie przekraczają możliwości CI.
Biologiczne i genetyczne pochodzenie tego bytu pozostaje nieznane, lecz jego właściwości zmuszają do uznania, że jest wynikiem biologii syntetycznej. Dopóki informacje o DNA nie zostaną pozyskane przynajmniej do poziomu „domeny”, pozostaniemy w niejednoznaczności – skonsultowano się z profesjonalnymi służbami i złożono odpowiednie wnioski o identyfikację DNA na poziomie domeny. Prośby te zostały odrzucone bez racjonalnego lub uzasadnionego z naukowego punktu widzenia powodu.

Każde z tych białek jest obecne w organizmie człowieka, jeśli są w nim obecne bakterie CDB. Jak dotąd nie jest znany żaden wyjątek w żadnym zaobserwowanym przypadku, chociaż istnieje zmienność wpływu na zdrowie ludzkie. Badania CDB w ramach badań CI skupiały się na krwi ludzkiej, chociaż wszystkie układy organizmu wykazują poważne uszkodzenia.
Białka te mają głównie postać polimerową i po wzmożonym odparowaniu lub suszeniu mają konsystencję błony lub „płynnego plastiku”. Widzimy zatem dowody na stosowanie na ludziach biologii syntetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma ostatnimi raportami wraz ze zdjęciami mikroskopowymi, w formie pdf, przetłumaczonymi na język polski. ( download ponizej artykulu )

O Clifordzie Carnicom i Carnicom Institute przeczytasz ponieżej.

O założycielu Instytutu Carnicom:

Clifford Carnicom jest założycielem i prezesem Carnicom Institute, organizacji badawczo-edukacyjnej non-profit zajmującej się kwestiami ochrony środowiska i zdrowia. Clifford pracował także jako naukowiec zajmujący się badaniami technicznymi, wspierając analizę i rozwój głównych systemów modelowania fizycznego i broni Departamentu Obrony, posiadający rozległe doświadczenie w programowaniu komputerowym i tworzeniu aplikacji systemowych. Posiada zezwolenie Top Secret/SCI. Został powołany i ukończył dwuletnie intensywne studia magisterskie z matematyki, statystyki, informatyki i geodezji pod patronatem Departamentu Obrony Narodowej.
Clifford Carnicom przez siedemnaście lat był niezależnym konsultantem komputerowym w Santa Fe w Nowym Meksyku. Świadczył unikalne usługi na miejscu dla małych firm i osób prywatnych, w tym analizę systemów, tworzenie sieci, rozwój oprogramowania i konsultacje dotyczące projektowania stron internetowych oraz usługi wdrożeniowe.
Oprócz umiejętności informatycznych, analitycznych i zarządczych Clifford posiada szereg innych umiejętności i wiedzy specjalistycznej zdobyte w poprzednich karierach zawodowych, w tym pracę jako geodeta katastralny i naukowiec zajmujący się wspieraniem gruntów będących własnością publiczną Biura Gospodarki Gruntami, gdzie opracował oryginalne oprogramowanie pomagające w automatyzacji i wydajności operacji na bazach danych na dużą skalę. Badał alternatywne i wyrafinowane technologie badań geodezyjnych.

Clifford przez 15 lat był pracownikiem federalnym rządu Stanów Zjednoczonych w trzech agencjach, w tym w Departamencie Obrony, Biurze Gospodarki Gruntowej i Służbie Leśnej Stanów Zjednoczonych.
Został pracownikiem roku i kierownikiem roku Agencji Mapowania Obrony Aerospace Center oraz otrzymał nagrodę Departamentu Nauk Geodezyjnych za wybitne osiągnięcia techniczne, zarządcze i efektywne kosztowo.
Dostarczył amerykańskiemu przemysłowi badawczemu ds. obronności oryginalne rozwiązania problemów związanych z rozwojem systemów i modelowaniem, w tym zastosowaniem wyższej matematyki, statystyki, programowania komputerowego, zarządzania informacją, planowania zadań, rozwoju produktów i grafiki komputerowej. Clifford ma rozległe doświadczenie w zakresie odpraw technicznych i komunikacji pisemnej. Otrzymał nagrodę Departamentu Obrony za najlepszą prezentację za swoje doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Uzyskał tytuł licencjata z wyróżnieniem w dziedzinie geodezji i fotogrametrii na Wydziale Inżynierii Lądowej na California State University we Fresno w Kalifornii. Studia podyplomowe odbył pod patronatem Departamentu Obrony USA na Ohio State University i Washington University. Posiada także tytuł Associate of Sciences oraz tytuł zawodowy z zakresu inżynierii leśnej uzyskany w College of the Redwoods w Eureka w Kalifornii. Dodatkowe studia odbyły się w Mesa Community College, St. Louis Community College, Humboldt State University i University of California. Jego edukacja obejmuje różnorodne dyscypliny, w tym nauki geodezyjne, zaawansowaną matematykę, inżynierię, statystykę, nauki fizyczne, rachunkowość, informatykę oraz nauki o życiu, środowisko i nauki biologiczne. Clifford kontynuuje swoją edukację, uczestnicząc w ciągłych studiach, które obejmują kursy, kursy naukowe Thinkwell, portale Wiley Chemistry Views i Spectroskopia Now, spektroskopię molekularną, seminaria internetowe ACS, liczne czasopisma naukowe i branżowe, a także ukończone i akredytowane kursy online na Duke University, Uniwersytet w Manchesterze i Uniwersytet Technologiczny w Nanyang. Clifford jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Nauki oraz Towarzystwa Nauki i Publiczności. Jest radioamatorem klasy ekstra, o znaku wywoławczym N0LKC i członkiem Amerykańskiej Ligi Krótkofalowców (ARRL).

O Instytucie Carnicom:

„Instytut Carnicom jest organizacją edukacyjną i badawczą. Służymy dobru publicznemu. Nie zalecamy żadnych konkretnych produktów, protokołów ani terapii związanych z ochroną zdrowia lub środowiska. To odbiorcy muszą podjąć świadomą decyzję, w jaki sposób wykorzystać prezentowane informacje. W Instytucie nie przeprowadza się diagnozy lekarskiej ani nie przepisuje terapii. Wszelkie badania prowadzone w Instytucie służą wyłącznie celom badawczym. Jakakolwiek prezentacja, opinia lub wyrażenie jakiegokolwiek przedstawiciela Instytutu Carnicom lub podmiotu zewnętrznego w żaden sposób nie oznacza ani nie oznacza poparcia Instytutu. Instytut nie jest powiązany z żadnymi ugrupowaniami politycznymi ani religijnymi.”

W służbie zdrowia publicznego i opieki społecznej – Instytut Carnicom jest korporacją o statusie 501(c3).
13 listopada 2008 roku Carnicom Institute stał się krajową korporacją non-profit zarejestrowaną w stanie Nowy Meksyk. W dniu 8 marca 2009 r. Carnicom Institute otrzymał zgodę od biura Prokuratora Generalnego Nowego Meksyku na prowadzenie działalności jako organizacja non-profit. W sierpniu 2011 r. Carnicom Institute otrzymał oficjalne zawiadomienie o zatwierdzeniu jego wniosku o nadanie statusu 501(c3) zgodnie z Kodeksem IRS. Oznacza to, że wszystkie datki na rzecz Instytutu Carnicom można odliczyć od podatku jako datki na cele charytatywne. W 2013 roku Instytut przeniósł się do Wallace w stanie Idaho.

Instytut Carnicom jest organizacją non-profit działającą wyłącznie na rzecz ludzkości i interesu publicznego. Celem jest dostarczanie społeczeństwu korzystnych i odpowiedzialnych informacji dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska. Instytut prowadzi szeroką działalność w zakresie prowadzenia badań naukowych i edukacji publicznej w zakresie konsekwencji geoinżynierii i bioinżynierii.

Celem jest prowadzenie badań naukowych, edukacyjnych, środowiskowych i zdrowotnych dla dobra publicznego. Celem jest także zapewnienie wsparcia edukacyjnego, naukowego, prawnego i medialnego obywatelom na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz w obrębie społeczności lokalnych, indywidualnie lub zbiorowo, w odniesieniu do kwestii edukacyjnych, środowiskowych i zdrowotnych, które mają wpływ na ogólny dobrobyt.
Carnicom Institute jest członkiem z prawem głosu Narodowego Kongresu Wolności Zdrowia w latach 2014, 2015 i 2016.

Instytut Carnicom jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Nauki, Towarzystwa Nauki i Społeczeństwa oraz Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego.

eWodnikpl_CarnicomInstituteArtykul1.pdf

eWodnikpl_CarnicomInstituteArtykul2.pdf

 

Książki: Rockefeller. Totalna Kontrola    Globalny zamach stanu    Porwane: uprowadzenia ludzi i agenda Obcych      Wynurzenie Omniwersum    Sztuczna inteligencja: zagrożenia dla ludzkości
O nas | Współpraca | Instagram | Telegram | Wydawnictwo | © Copyright eWodnik.pl | MAREK.NZ |

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz przechowywana w systemach gromadzenia i udostępniania danych bez zgody właściciela praw autorskich.

Image

Portal ewodnik.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby obecnego czasu- to okres zmiany paradygmatów w każdej dziedzinie ludzkiej cywilizacji. To platforma stworzona do publikacji niezależnych informacji i edukacji.

Newsletter

Otrzymuj wiadomości na maila