Warszawa

-3.61°C
Mist Humidity: 89%
Wind: SE at 5.14 M/S
-1.46°C / 1.59°C
0.94°C / 1.51°C
1.52°C / 2.78°C
2.02°C / 3.49°C

Świat, wieloświat i omniwersum

Świat, wieloświat i omniwersum

O Omniwersum po raz pierwszy napisał znany artysta, pisarz i muzyk znany jako Omnisense, opracował podstawową definicję Omniwersum i w wigilię Bożego Narodzenia 2010 r. dodał ją do Urban Dictionary, nadając Omniwersum bardziej formalny profil we współczesnej ludzkiej świadomości.

Definicja brzmiała następująco:
Omniwersum to WSZYSTKIE rzeczy istniejące w jakimkolwiek wymiarze i każdym Uniwersum w całości wszystkiego, co jest.

Omniwersum > Multiwersum > Uniwersum
(czyli Omniwersum obejmuje wszystkie multiwersa i uniwersa)

Bóg (jeśli coś takiego istnieje) jest mieszkańcem Omniwersum.
# omniwersum # bóg # wszystko co jest # wymiary # płaszczyzny istnienia.

 

11 lipca 2011 r. powstał esej Ethana Zaghmuta Wise’a pt. Omniverse Defined (Omniwersum Zdefiniowane), poglądowa praca na temat Omniwersum, oparta jednak na teorii pojęciowej, a nie na empirycznych dowodach.
Według definicji Ethana Zaghmuta Wise'a:

Omniwersum to astronomiczny, związany z mechaniką kwantową, teoretyczny lub filozoficzny pogląd na temat „całego istnienia” lub „wszystkich istniejących uniwersów”. Jest zarówno ateistyczna, jak i teistyczna, nie jest żadną z nich z osobna. Idea Omniwersum zapewnia bardziej podstawową i ekspansywną definicję istnienia, co może pomóc wielu osobom spojrzeć na rzeczy inaczej niż narzucają to główne religie lub ateizm – rozwiązanie (być może pogląd pośredni lub wolny od narzuconych schematów), oferujące człowiekowi trzeci wybór – inny, niż konieczność bycia ateistą lub teistą.
Omniwersum jest konceptualnym zbiorem wszystkich możliwych Uniwersów (światów), ze wszystkim, co zawierają, ze wszystkimi możliwymi prawami fizyki, formami materii, antymaterii, brakiem materii, energiami, przestrzenią, grawitacją, wpływami i istnieniami.
Termin „omniwersum” jest używany głównie w kosmologii i fizyce, chociaż pojawił się w kilku piosenkach, np. piosence dla dzieci One Everything grupy They Might Be Giants oraz w utworze zatytułowanym A Perfect Timing autorstwa Niyorah, artystki reggae.
W kosmologii Omniwersum definiowane jest następująco: w grę wchodzą wszystkie możliwe atrybuty i tryby, multiwersa są klasyfikowane według atrybutów/trybów aktywnych w ich uniwersach potomnych. Niektóre lub wszystkie możliwe tryby istnienia są aktualizowane.
W fizyce znajdujemy definicję stworzoną przez fizyków Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a, którzy zasugerowali, że Uniwersa zarówno rozgałęziają się, jak i łączą, co można wizualizować jako system dróg i ścieżek. Dalej Hawking mówi, że można sobie wyobrazić nasze Uniwersum jako bańkę, a inne Uniwersa jako inne bańki.
Termin „omniwersum” jest używany w mechanice kwantowej do rozróżnienia koncepcji ograniczonej liczby uniwersów od wszystkich istniejących uniwersów. Innymi słowy, odnosi się do wszystkich istniejących nieograniczonych uniwersów.
Ponieważ klasyczny panteizm jest zgodny z odkryciami naukowymi, ja jako klasyczny panteista używam terminu omniwersum tam, gdzie ktoś inny użyłby terminu uniwersum.
Uniwersum jest ograniczone. Najlepiej jest myśleć o nim jako fizycznym uniwersum, czasoprzestrzeni, odległości, prędkości, materii, 3D. Zazwyczaj jest uważany za nasz wszechświat lokalny (lokalne uniwersum). Etymologicznie termin „uniwersum” ma odnosić się do całości jednej rzeczywistości, ale termin ten nie jest tak w dzisiejszym świecie używany.

Multiwersa, wieloświaty, „teoria M” lub światy równoległe w fizyce wszystkie istnieją w ramach uniwersalnej koncepcji Omniwersum. „Omni” jest słowem bardziej inkluzywnym niż słowo „multi”.

„Omni” jest przedrostkiem oznaczającym „wszystko”, co sprawia, że omniwersum obejmuje sobą wszystkie możliwe światy/uniwersa, w rzeczywistości wszystkie możliwe „rzeczy”. W odróżnieniu od multiwersum (który może obejmować dowolne dwa lub więcej światów/uniwersów z tym samym zbiorem praw i stałych), omniwersum obejmuje wszystkie możliwe uniwersa i więcej.
Kosmos w kosmologii jest utożsamiany z uniwersum. Średnica całego kosmosu jest nieznana i prawdopodobnie nieskończona.
Omniwersum jest nieograniczone, zbyt duże, by je pojąć (wielu uważa Boga za zbyt wielkiego do pojęcia). Obejmuje każdą możliwą rzecz, która mogłaby istnieć, istniała lub kiedykolwiek będzie istnieć fizyczne, niefizycznie, wibracyjnie, myśli, emocje, rzeczywistości równoległe i wielowymiarowe.
Możliwe jest, że Omniwersum zawiera nieskończoną liczbę uniwersów (kosmosów), z których każdy jest nieskończony na swój sposób.

Omniwersum jest zatem wszystkimi poniższymi rzeczami:

• wszystko, co jest, było lub będzie,
• natura,
• wszystkie możliwe uniwersa,
• wszystko co istnieje,
• wszystkie możliwe prawa fizyki,
•wszystkie możliwe formy materii, antymaterii, braku materii, energii, przestrzeni, grawitacji, wpływów i istnień,
• wszystkie Uniwersa/światy,
• wszystkie Multiwersa/wieloświaty,
• wszystkie kosmosy,
• każdą możliwą rzecz, która mogłaby, miała lub kiedykolwiek będzie istnieć
w samym istnieniu,
• wszystko co fizyczne, niefizyczne, wibracyjne, myślowe, emocjonalne, ezoteryczne, energetyczne,
• nieskończoność,
• wszystko,
• wszystkie rzeczywistości,
• jedność, jedna substancja, wieczność, wieczna nieskończona rzecz, źródło.

Powszechnie o omniwersum mówi się używając jednego lub wszystkich spośród tych słów, jednak najbardziej odpowiednim jest omniwersum/wszechświat wszechświatów lub istnienie (…)

Według Alfreda L. Webre, załozyciela nauki egzopolitycznej, definicja omniwersum wygląda następująco:
"(...)Źródło (Bóg) omniwersum składa się ze wszystkich wymiarów duchowych. Empirycznie odkryto, że Bóg obejmuje sobą inteligentne cywilizacje dusz, inteligentne cywilizacje istot duchowych i samo Źródło (Boga). Ta zbiorowa istota wymiarów duchowych jest empirycznie odpowiedzialna za ciągłe tworzenie fizycznej strony omniwersum, znanej jako wymiary egzopolityczne (...) Dusze przebywające w wymiarach duchowych wcielają się jako inteligentne istoty w wymiarach egzopolitycznych i poprzez zdobywanie doświadczeń kształtujących moralność, na przykład jako ziemski człowiek, mogą przyspieszyć swój rozwój. Dusza jest holograficznym fragmentem Źródła (Boga) i przyspieszając swój własny rozwój, przyspiesza rozwój kolektywnego wymiaru duchowego."

Temat omniwersum można zgłębić czytając pracę m.in. Alfreda L. Webre “Wynurzenie Omniwersum”, na podstawie której powstał ten artykuł. 

 

Książki: Rockefeller. Totalna Kontrola    Globalny zamach stanu    Porwane: uprowadzenia ludzi i agenda Obcych      Wynurzenie Omniwersum    Sztuczna inteligencja: zagrożenia dla ludzkości

O nas | Współpraca | Instagram | Telegram | Wydawnictwo | © Copyright eWodnik.pl |

Image

Portal ewodnik.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby obecnego czasu- to okres zmiany paradygmatów w każdej dziedzinie ludzkiej cywilizacji. To platforma stworzona do publikacji niezależnych informacji i edukacji.

Newsletter

Otrzymuj wiadomości na maila