Kevin Mugur Galalae - ostateczne zawiadomienie do głów państw w sprawie chemtrails

Kevin Mugur Galalae - ostateczne  zawiadomienie do głów państw w sprawie chemtrails

"Zostaliście wybrani, aby przewodzić, a nie nas zatruwać. Ścieżka najmniejszego oporu w odniesieniu do działań w zakresie wzrostu populacji jest już nie do zaakceptowania, jeśli kiedykolwiek była. Odziedziczyliście ten system i dlatego nie ponosicie odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w przeszłości, które nie zapobiegły wojnie, ale jesteście odpowiedzialni za zbrodnie popełniane obecnie i zachowanie pokoju.

Plan kontrolowanej depopulacji realizowany jest od 1945 r. i jest realizowany i stopniowo nałożony na państwa narodowe poprzez wzajemny przymus, wspólnie uzgodniony, aby żaden kraj nie przerastał swoich zasobów i by nie był kuszony lub zmuszony do najazdu na swoich sąsiadów i przejęcia ich siłą, czego potrzebowałby dla przetrwania swojego ludu. W epoce nuklearnej jest to rzeczywiście jedyny odpowiedzialny sposób współistnienia narodów i ludzi na ograniczonej planecie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych działała jako agencja neutralna i globalnie koordynowała ten substytut wojny, tak aby nawet najpotężniejsze narody nie mogły uciec ani uniknąć odpowiedzialności za międzynarodowy pokój ani wywołać wojny nuklearnej, która zakończyłaby się naszym gwarantowanym zniszczeniem.

Program kontroli populacji musi pozostać na miejscu i będzie zmierzał w kierunku kontroli zaludnienia gdy tylko liczba ludności gwałtownie wzrośnie, za kilka dekad, i będzie trwał do czasu, aż ludzka cywilizacja stanie się zrównoważona i nie będzie już szkodzić planecie poprzez zakłócanie równowagi jej życia. Tajne metody wyludniania stosowane od zakończenia II wojny światowej będą jednak musiały zostać natychmiast wycofane i zastąpione ustawodawstwem globalnej kontroli populacji, które na całym świecie ograniczą wielkość rodziny do dwojga dzieci na zawsze lub do czasu, gdy będziemy mogli dotrzeć do innych planet, co może się nigdy nie wydarzyć.

Ani my, ani pozostałe formy życia na planecie nie jesteśmy w stanie przetrwać podwojenia światowej populacji z 7 do 14 miliardów, co może mieć miejsce za trzydzieści lat bez sztucznej kontroli płodności człowieka. W takim przypadku nie ma sensu udawać, że jest inaczej i unikać zaangażowania wszystkich ludzi na planecie w ramach otwartego, sprawiedliwego i przejrzystego programu kontroli populacji. To nie jest fizyka jądrowa i każdy człowiek będzie w stanie zrozumieć logikę i konieczność takiego planu. Brak zrozumienia skazuje nas wszystkich na biedę, nędzę, brud, zanieczyszczenie, a ostatecznie wojnę. Jak określają to technokraci z ONZ, dynamika populacji jest nierozerwalnie związana z makroekonomią i granicami planetarnymi i nie możemy dłużej pozwolić sobie na ignorowanie tego faktu.

Uwolniłem was z więzienia tajnego programu wyludniania, który sobie narzuciliście, przez wzajemny przymus wzajemnie uzgodniony. Teraz do was należy następny krok i uwolnienie nas od programu masowego trucia poprzez ustanowienie niezbędnego podmiotu politycznego zdolnego do nadzorowania ogólnoświatowej transformacji od tajnej do jawnej kontroli populacji w sposób pokojowy i łagodny.

Jeśli nie będę potrzebny do nadzorowania przejścia lub kierowania tą organizacją, wrócę do swojego niepozornego i prywatnego życia. Aby móc to zrobić, proszę, aby moje dzieci natychmiast do mnie wróciły. Zostały mi zabrane siłą i są przetrzymywane jako zakładnicy rządu Kanady od prawie czterech lat w nadziei, że zgodzę się na system globalnego ludobójstwa i porzucę moich bliźnich na pastwę masowych morderców. Myślę, że już jest boleśnie jasne dla wszystkich, że nigdy się nie zgodzę. Nie porzucę też moich dzieci.

Powinno być również boleśnie jasne, że położyłem kres tajemnicy i oszustwom oraz uwolniłem nie tylko was, ale i prawdę. W ciągu najbliższych kilku tygodni zwrócę się na piśmie do każdej osoby stojącej u steru każdego ze 196 suwerennych państw świata, prosząc, by oni również zmienili kurs, zanim będzie za późno.

Kilku z was już zmieniło kurs w odpowiedzi na moją pracę i błagania, ale tylko wszyscy razem możecie przekonać świat, że kontrola populacji jest przepustką ludzkości do zbawienia i dlatego jest nieunikniona. Im szybciej zbierzecie się na odwagę, by stanąć przed zjednoczonym światem i wyjaśnić ludziom brutalne fakty przeludnienia i gorzką rzeczywistość prowadzonego w ukryciu wyludniania, praktykowanego od ostatnich siedmiu dekad, tym szybciej ludzkość wykuje nowy, wspólny kurs, który wymaga od nas wszystkich niewielkiego poświęcenia, a mianowicie ograniczenia wielkości naszych rodzin do maksymalnie dwójki dzieci i obiecuje nam wszystkim wielkie dobrodziejstwa: trwały pokój, powszechny dobrobyt i zdrowie planety.

Spełniłem swój obowiązek i pokazałem nie tylko, że zwykły człowiek jest w stanie na własną rękę zrozumieć złożoności globalnego zarządzania i pomimo istniejących nadzwyczajnych przeszkód, ale również odpwiednio postąpić. Teraz wasza kolej, aby wypełnić swój obowiązek i to, do czego zostaliście wybrani, a mianowicie do uchwalenia przepisów korzystnych dla nas wszystkich, a nie tylko dla 1% populacji.

Dzisiejsze czasy wymagają od każdej głowy państwa, aby była także światowym liderem i myślała nie tylko o dobru swoich współobywateli, ale także o dobru wszystkich ludzi na planecie. Praktycznie rzecz biorąc, do czasu, gdy świat uzna światowy parlament, już żyjemy w świecie, który jest jedną i niepodzielną polityczną jednostką. Bądźcie odważni i postępujcie zgodnie z tym! Jeśli nie będziecie odważni i nie podejmiecie odpowiednich działań, wysiłki podjęte w celu zapobieżenia wojnie będą przyczyną wojny. A ta wojna nie będzie wojną między narodami, ale wojną między 99% a 1% ludzi, w odpowiedzi i w obronie przed cichą i przebiegłą wojną prowadzona przez ten 1% przeciwko 99% od prawie siedmiu dekad. To jest wasze ostatnie powiadomienie."

Kevin Mugur Galalae

Powyższy list jest wstępem do mającego 1041 stron raportu „Peace Without Poison” sporządzonego przez Kevina Mugur Galalae, który każdy może przeczytać tutaj
Więcej informacji w tej kwestii na bieżąco na portalu eWodnik.pl.

BIO KEVIN MUGUR GALALAE

Kevin Mugur Galalae to kanadyjski działacz na rzecz praw człowieka, pisarz, dziennikarz i historyk. Urodził się w Rumunii, dorastał w Niemczech i od 1990 r. jest naturalizowanym Kanadyjczykiem. W ciągu ostatnich pięciu lat z powodzeniem rzucił wyzwanie kompleksowi wojskowo-przemysłowemu i aparatowi bezpieczeństwa międzynarodowego porządku światowego, ujawniając i likwidując w 2010 r. Europejski tajny program nadzoru i cenzury uniwersytetów. Link tutaj.
 

W 2011 r. wymusił na rządzie brytyjskim porzucenie ideologicznych zamiarów wyrażonych w dokumencie CONTEST: Strategia zwalczania międzynarodowego terroryzmu i zawstydził Unię Europejską, zmuszając ją do rezygnacji z planów pójścia w ślady za Wielką Brytanią w ramach programu sztokholmskiego, pięcioletniego programu UE politycznej harmonizacji i współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
Bronił niezależności i autorytetu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz opowiadał się za reformą sądownictwa na szczeblu międzynarodowym i we własnym kraju. Ze względu na swoją krytykę wymiaru sprawiedliwości, został zaatakowany przez odpowiedzialne za to instytucje wymiaru sprawiedliwości w Kanadzie i musiał bronić się przed fałszywymi zarzutami i sfabrykowanymi dowodami, ponieważ żaden kanadyjski prawnik nie miał odwagi zakwestionować korupcji w systemie sądowniczym. Pozywał ( link tutaj ) rządy Kanady i Wielkiej Brytanii przed Trybunałem Europejskim Praw Człowieka (EKPC) ( link tutaj ) za łamanie praw podstawowych. Jest także zagorzałym obrońcą ostatniego bastionu wolności, sieci World Wide Web i uczestniczy w wielu blogach i dyskusjach w mediach społecznościowych, aby zapewnić przestrzeganie naszych praw do wyrażania opinii oraz chronić i ujawniać trwające próby cenzury w Internecie. Jest częstym współpracownikiem The Real Agenda, Diplomacy and Foreign Affairs, The Daily Journalist, Beirut Center for Middle Eastern Studies, The Sleuth Journal, European Journalism Centre, Education is Our Addiction i kilku innych organizacji medialnych.

Jego największe osiągnięcie miało miejsce w 2012 r., kiedy to po raz pierwszy odsłonił się ze swoimi badaniami trwającej 68 lat chemicznej i biologicznej depopulacji stosowaną przez Globalną Politykę Depopulacji ONZ i pokazał, że cele demograficzne są realizowane poprzez potajemne podkopywanie ludzkiej płodności jako substytut wojny.

W 2013 r. opublikował część swoich badań nt historia globalnej polityki wyludniania, jej przyczyn i skutków; pierwsze udokumentowane badanie nt najlepiej strzeżonej tajemnicy świata i centralnej osi międzynarodowych ram na rzecz pokoju i bezpieczeństwa po II wojnie światowej.
W 2014 r. przedstawił na to niepodważalne dowody naukowe ( link tutaj ), pokazujące, jak kraje na całym świecie popełniają ludobójstwo w imię kontroli populacji i zmusił społeczność międzynarodową do rozpoczęcia procesu radykalnej reformy regulacji chemicznej kontroli populacji, by usunąć z naszej żywności ponad 200 trucizn powodujących wyludnianie w produktach systemowych i konsumenckich.

W latach 2011-2015 był niesłusznie aresztowany i uwięziony w celu zastraszenia go do milczenia i uniemożliwienia mu ujawnienia prawdy o metodach i środkach, za pomocą których rządy na całym świecie i społeczność międzynarodowa rozbroiły bombę demograficzną i przy okazji obaliły rządy prawa i demokracji. Odrzucił również trzy oferty finansowe zakupu jego milczenia.

Rządy Kanady i Wielka Brytania nadal przetrzymuje dzieci pana Galalae jako zakładników, aby wywierać nacisk na jego determinacji, by nadal mówić prawdę i zmuszać rządy do powrotu do rządów prawa i poszanowania demokracji oraz podstawowych praw człowieka.

Aby przełamać mur milczenia, pan Galalae szeroko publikował w alternatywnych mediach i wystosował listy otwarte do światowych przywódców i zagranicznych dygnitarzy oraz naraził się na śmierć podczas publicznych strajków głodowych na zewnątrz i wewnątrz więzienia: 75 dni (w Kingston, Kanada), 46 dni (w Rzymie, Włochy), 30 dni (w Strasburgu, Francja) i kilka innych.

W 2012 r. uciekł za granicę, aby uniknąć piątego aresztowania ( link tutaj ) i prawie stracił życie podczas potajemnego przekraczania granicy Kanady i USA.

Galalae nadal żyje tylko po to, by ponownie połączyć się ze swoimi dziećmi, od których został siłowo i nielegalnie odłączony od ponad pięciu lat, a także po to, by zmusić Organizację Narodów Zjednoczonych i rządy na całym świecie, aby porzuciły tajne trucie na rzecz jawnych przepisów, jak np środków, za pomocą których można zwalczać wzrost liczby ludności.

Jest założycielem the Center of Global Consciousness, The People’s Protection Force, The
People’s Protection Court, the Human Rights Party of Canada, OM (Our Mind), oraz Freedom
in Education.org, organizacji pozarządowych i non-profit zajmujących się obroną ludzi przed rządami, przywracaniem rządów prawa i ochroną naszego prawa do wyrażania opinii.

Tymczasem do Komisji Europejskiej wpływają pytania odnośnie chemtrails na naszym niebie, a ta stanowczo zaprzecza, że jakikolwiek problem istnieje.
Jak długo jeszcze ludzkość będzie tolerować taki stan rzeczy? To zależy od każdego z nas.

Pytanie, które wpłynęło pisemnie do komisji Europejskiej, opatrzone numerem:
Question for written answer E-002906/2012
to the Commission
Rule 117
Oreste Rossi (EFD)

„Według włoskiego blogera, od 1996 roku aż do teraz nastąpił wzrost ilości smug chemicznych, znanych również jako chemtrails, o których wiele osób nic nie wie. Ślady te, w przeciwieństwie do śladów kondensacyjnych, nie rozpraszają się szybko w atmosferze. Ponadto istnieją dowody potwierdzające obecność szkodliwych pierwiastków chemicznych w tych smugach. Niektórzy badacze badali skład i skutki tego zjawiska, które może nam się wydawać nieszkodliwe i powszechne. Według tych ekspertów smugi chemiczne są wynikiem operacji eksperymentalnych, które mają różnorodne cele. Główne cele, choć nieudowodnione, zaczynają się od meteorologicznych, aż po wojskowe. Przeprowadzone analizy potwierdziły obecność w chemtrails takich pierwiastków jak: bar, glin, radioaktywny tor i cez, miedź, tytan, krzem, lit, kobalt, ołów, dwubromek etylenu oraz kilka czynników chorobotwórczych. Smugi chemiczne mogą powodować stan zwany Zespołem Morgellonów. Jest to choroba powodująca poważne pogorszenie stanu organizmu. Oprócz tej choroby, chemtrails są związane z innymi chorobami, takimi jak nowotwory, choroba Parkinsona i dysfunkcja serca.
Zważywszy, że skutki smug chemicznych opisanych na blogu dla zdrowia ludzkiego wydają się być bardzo poważne, czy Komisja może powiedzieć, czy jest świadoma skutków smug chemicznych i jakie jest stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do celów, które te działania chcą osiągnąć i które dając początek temu zjawisku?”

Pisemna odpowiedź Komisji opatrzona numerem:
E – 002906/2012
Answer given by Mr Potočnik
on behalf of the Commission
(21.5.2012)

“Komisja jest świadoma twierdzeń dotyczących „chemtrails” i odpowiedziała na kilka podobnych roszczeń ze strony opinii publicznej lub instytucji (np. E-002455/07 przez M. Meijera i E- 006621/11 przez panią Childers)1. Nie znalazła jednak żadnych dowodów na twierdzenia szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Komisji wiadomo o kilku programach badawczych2, w których niewielkie ilości nieszkodliwych substancji śladowych są uwalniane w celu walidacji modeli dyspersji wykorzystywanych do ochrony ludności (np. uwolnienia chemikaliów lub radioaktywności) lub prognoz meteorologicznych.
Nie ma dowodów na to, że te małe uwolnienia mają jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Komisja nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek celowych uwolnień substancji toksycznych, takich jak ciężkie metale lub substancje chorobotwórcze z ziemi, samolotów lub w inny sposób, które mogłyby być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia.”

Link do strony z powyższą korespondecją tutaj.

O nas | Współpraca | Instagram | Telegram | Wydawnictwo | © Copyright eWodnik.pl |

Image

Portal ewodnik.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby obecnego czasu- to okres zmiany paradygmatów w każdej dziedzinie ludzkiej cywilizacji. To platforma stworzona do publikacji niezależnych informacji i edukacji.

Newsletter

Otrzymuj wiadomości na maila