Warszawa

-3.61°C
Mist Humidity: 89%
Wind: SE at 5.14 M/S
-4.1°C / -0.38°C
-1.46°C / 1.59°C
0.94°C / 1.51°C
1.52°C / 2.78°C

Wynurzenie Omniwersum - uniwersum, multiwersum i omniwersum i nowy opis rzeczywistości

 


Od ostatnich kilkunastu lat na polskim rynku wydawniczym naprawdę trudno jest znaleźć dobre pozycje traktujące o prawdziwej ufologii, nie będące produktem kultury masowej. Najnowsza książka Alfreda Lambremonta Webre’a ma za zadanie tę lukę wypełnić.
Książka jest syntezą wiedzy z wielu dziedzin. Łączy informacje m.in. z ufologii, tzw. teorii spiskowych, najnowszych odkryć w dziedzinie Sztucznej Inteligencji, życia po życiu, tajnych projektów rządowych i zdolności parapsychicznych. Zebrane w jedną całość w żaden sposób nie wyczerpują podejmowanych tematów, mogą być za to trampoliną do dalszych studiów i poszukiwań.
Alfred Lambremont Webre na bieżąco prowadzi Międzynarodowy Trybunał Prawa Naturalnego i Powszechnego ds. Zdrowia Publicznego i Sprawiedliwości. Jest też bardzo aktywny na licznych kanałach alternatywnych, na których wypełnia swoją misję służenia ludzkości, przeprowadzając wywiady z ludźmi z całego świata oraz inicjując powstanie omniwersytetów dla Nowej Ziemi – placówek i programów edukacyjnych w ramach nowych paradygmatów każdej dziedziny ludzkiej cywilizacji.

„Omniwersum jest trzecim ciałem kosmologicznym – po uniwersum i multiwersum – poprzez który ludzkość pojmuje kosmos.”

Alfred Lambremont Webre jest absolwentem nauk klasycznych w Georgetown Preparatory School (1960), Uniwersytetu Yale (Industrial Administration Honors − 1964), Szkoły Prawa Uniwersytetu Yale (Prawo międzynarodowe – 1967), Uniwersytetu w Teksasie (Doradztwo – 1997) i stypendysta Fulbright Scholar (handel międzynarodowy – 1968). Wykładał na dwóch uniwersytetach: prawo podatkowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytu Yale i prawo konsumenckie na Uniwersytecie w Teksasie. Zajmował kierownicze stanowiska w dziedzinie ochrony środowiska, prawa międzynarodowego i wymiaru sprawiedliwości, zdrowia publicznego i egzopolityki.

Pracował jako prawnik prawa międzynarodowego w firmach Cleary, Gottlieb, Steen i Hamilton. W późniejszym okresie służył jako pozarządowy przedstawiciel w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork i Wiedeń) oraz jako sędzia ds. zbrodni wojennych w Kuala Lumpur i tamtejszym Trybunale Zbrodni Wojennych, który uznał Tony Blaira i George W. Busha za winnych zbrodni wojennych w Iraku.W dziedzinie zdrowia publicznego, Alfred był zastępcą dyrektora Społecznego Centrum Zdrowia w Brownsville, obsługującego 90 000 pacjentów rocznie.

W dziedzinie egzopolityki, będąc futurystą w Centrum Badań Stanforda, był dyrektorem proponowanego w 1977 r. Studium Komunikacji z Istotami Pozaziemskimi Administracji Cartera, a także świadkiem w Projekcie Ujawnienia w 2001 roku. W sprawach publicznych i polityce, Webre służył jako członek grupy zadaniowej ds. Gotowości na Trzęsienia Ziemi w stanie Kalifornia (1980–1982); współdyrektor i pracownik Biura Informacji o Zabójstwach w Waszyngtonie, DC, (kontrwywiad interesu publicznego w Komisji Specjalnej Izby ds. Zabójstw); wybrano go delegatem na Konwencję Demokratycznego Prezydenta w Teksasie (Dallas, Teksas) w 1996 roku.

“Wynurzenie Omniwersum. Uniwersum – Multiwersum – Omniwersum. Dostęp do duchowej wolności w omniwersum na Nowej Ziemi poprzez odpuszczenie agendy transhumanistycznej, osobliwości AI i fałszywej matrycy życia po życiu/międzyżycia" może stać się ważnym narzędzi wyzwolenia z naszego przypuszczalnego statusu planety-więzienia dla Dusz w wymuszonym, nieświadomym cyklu narodzin i śmierci. Dokumentują to kosmolog Wes Penre i futurysta Alfred Lambremont Webre, dostarczając potężnych strategii wyjścia z fałszywego matriksa życia po życiu / międzyżycia i pułapki reinkarnacyjnej.
Poprzednia książka Alfreda Lambremonta Webre’a, Exopolitics, stworzyła naukę o stosunkach między cywilizacjami w multiwersie (wieloświecie). Obecna, przełomowa książka, integruje dane empiryczne dotyczące inteligentnych cywilizacji w multiwersie i inteligentnych cywilizacji dusz w regionach znanych jako życie po życiu, demonstrując nieznaną ogółowi społeczeństwa rzeczywistość w wymiarach Omniwersum (wszechświecie wszechświatów).
Książka zebrała najnowsze odkrycia w dziedzinie fizyki, ufologii, życia po życiu, sztucznej inteligencji, pułapek New Age i zdolności psi, prezentując prace około 20 badaczy. Szczególnie cenne są zdania przeciwników, jak i zwolenników aktualnych teorii wspomnianych przed chwilą dziedzin, tworząc wartościowy dialog, z którego każdy może wyciągnąć własne wnioski.

Główny wkład społeczny Alfreda Lambremonta Webre’a, dotyczy:
1. Założenia nauki o egzopolityce wraz z napisaniem książki Exopolitics w 2000 roku.
2. Odkrycia w 2014 roku Omniwersum jako trzeciego głównego ciała kosmologicznego (po uniwersum i multiwersum), dzięki któremu ludzkość rozumie kosmos i ...
3. Stworzenia pozytywnej linii czasowej dla rozwoju Dusz w naszym uniwersum (świecie) i omniwersum (wszechświecie wszechświatów)

art print globalny omniwersum

Książka do nabycia w naszym sklepie.

O nas | Współpraca | Instagram | Telegram | Wydawnictwo | © Copyright eWodnik.pl |

Image

Portal ewodnik.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby obecnego czasu- to okres zmiany paradygmatów w każdej dziedzinie ludzkiej cywilizacji. To platforma stworzona do publikacji niezależnych informacji i edukacji.

Newsletter

Otrzymuj wiadomości na maila